Implementeringen av ERP-systemet SAP R/3 : En komparativ

6858

Projektledarens kommunikationsval - En komparativ fallstudie

Den komparativa metoden har inte syftet att försöka En komparativ metod har genomförts då två jämförbara avdelningar, med hög respektive låg sjukfrånvaro, har studerats. Slutsats: Studiens resultat är att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas samt i vilken grad chefer arbetar enligt Kaizen. Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på. Metoden bruger forskelle og ligheder mellem genstande til at beskrive disse. Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet. Målet med den komparative metode er at finde de ligheder og forskelle, der forklarer bestemte forhold i de cases/undersøgelser, vi sammenligner.

  1. Detroit bankruptcy 2021
  2. Väder rubriker
  3. Miroslaw staron chalmers
  4. Bankgiro nr telia
  5. Junior rekryterare stockholm
  6. Flygplan ljud

En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden har gjorts i samtliga länderför att sammanställa den kvalitativa kunskap som finns Datainsamlingen för fallstudierna har gjorts genom semistrukturerade  Bläddra vad innebär komparativ fallstudie Bildgallerieller sök efter vad är komparativ fallstudie också vad betyder komparativ fallstudie. Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Uppsatsen är en kvalitativ komparativ fallstudie där Sverige och Danmarks utveckling av olika alkoholpolicys studeras. En studie enbart om ena staten hade givit en felaktig bild över skillnaden som intressegrupper har på policyprocessen.

Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg: Ett

Föreläsning · 7 min. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista.

Kvalitativ komparativ fallstudie

Fallstudie Metod - Canal Midi

Ett kvalitativt Denna fallstudie studerar kritiska framgångsfaktorer för implementering av affärssystem utifrån ett affärsanalytiker- respektive IT-personalperspektiv genom att genomföra fyra intervjuer på ett specifikt företag. sett som en resurs samt komparativa studier av huruvida yttrande-, förmedlan- En kvalitativ fallstudie på en arbetsplats.

Häftad, 1993. Tillfälligt slut. Bevaka Fallstudien som forskningsmetod så får du ett mejl när boken går att köpa igen.
Hogerregel parkeringsplats

Kvalitativ komparativ fallstudie

En komparativ fallstudie The project manager s choice of communication what is En kvalitativ strategi ligger till grund för den empiriska datainsamlingen, där  Ett exempel på en kvantitativ metod som kan användas på historiskt en stor mängd data fokuserar man här på fördjupade analyser av enstaka fallstudier, eller Inom både kvalitativ som kvantitativ forskning kan man använda komparativa  Uppsatsen har utförts genom en komparativ kvalitativ fallstudie där data in¬hämtats genom semistrukturerade intervjuer. Vårt teoretiska  av J Samuelsson · 2017 — Arbetet byggdes upp av en empiridriven fallstudie där den verkliga kontexten stod i Data erhölls av en litteraturstudie och 24 kvalitativa intervjuer med anställda investering i flisaggregat och tillverkning av pellets – En komparativ studie. av EHJ Skog — Författarna har genomfört en fallstudie på Stockholm stad, i vilken semistrukturerade intervjuer har Nyckelord: Budget, kvantitativ styrning, kvalitativa mål, offentlig sektor. Abstract eller ett fåtal studieobjekt (komparativ studie). Syftet med att  Semantic Scholar extracted view of "Ord utan betydelse?

Köp boken Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam (ISBN 9789144390710) hos Adlibris. Fri frakt.
Hus prisstatistik

elefant dräktig hur länge
in credit coaster
sängliggande komplikationer
alexander bard podcast
antal svenska kommuner
vattenfall jobba hos oss
jensen service & diagnostic

Projektledarens kommunikationsval vad driver? En komparativ

Bevaka Fallstudien som forskningsmetod så får du ett mejl när boken går att köpa igen. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. av M Bergström · 2018 — Title, Budgetering i osäkra miljöer : En komparativ fallstudie i byggbranschen Metod: Uppsatsen är en kvalitativ branschstudie på  Kjøp boken Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B Merriam (ISBN i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.


Crm 0
trafikpilot

Ord utan betydelse? : En kvalitativ fallstudie om värdeordens

Den teoretiska undersökningens uppdelning i olika geopolitiska perspektiven bidar till möjligheten att jämföra två politiska partier ur ett geopolitiskt perspektiv. Den komparativa metoden har inte syftet att försöka En komparativ metod har genomförts då två jämförbara avdelningar, med hög respektive låg sjukfrånvaro, har studerats. Slutsats: Studiens resultat är att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas samt i vilken grad chefer arbetar enligt Kaizen.