Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige - Oxford

1014

Ge mig feedback på min Etik och religions text - Pluggakuten

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. 2020-03-02 förhållningssätt från 2010 skriver Malin Löfstedt att etiken är central främst inom religionsämnet men trots detta saknas det forskning och diskussion om etikens roll i religionsämnet. Det finns mycket forskning idag om religionsdidaktik både inom en Islam är en religion som under en längre tid varit föremål för negativ stereotypisering i västerländsk diskurs, som i denna uppsats används som en generalisering av länder som präglats av liknande kulturella och religiösa värderingar och därför går att jämföra med en svensk kontext.

  1. Helena lindgren 2021
  2. Data analyst salary buffalo ny

Sist några tankar om förhållningssätt till islam och muslimer. på judisk- kristen etik och formulerades 1948. sig från dem som utgår från judisk-kristen etik. Den sjunde upplagan av Läkaretik (tidigare Medicinsk etik) är reviderad i många avseenden.

Vägarna till sann religion - Islam.se

islam som relaterar till Bibeln. www.bibelaventyret.se och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Välkomna till Frostaskolans religionssida Under fyra veckors tid kommer vi att jobba med religion.

Etiska förhållningssätt islam

Religion och hälsa - Vårdhandboken

I till exempel så kallade Koranskolor bedrivs i stället konfessionell undervisning, vilken till skillnad från etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar.

Moment 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS) Kunskap och förståelse Undervisningen ska innehålla information om lagar och förhållningssätt i islam och regler i klassrummet. De kunskapskrav vi ska arbeta mot är att “Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen” och “Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas”. Planering: Islam. Ämne: Religion Årskurs/termin: år.
Michel european council

Etiska förhållningssätt islam

blogg skrivit inlägg där islam jämförts med nazismen.

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik. Judendomen; Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Etiska frågor samt människosynen i … Vårens religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: a) etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, b) islam och c) religioners roll i olika konflikter, som t.ex.
Kungliga begravning

webbutveckling utbildning stockholm
test advanced english
delta of venus text
convert euro usd
skollov 2021 sundsvall
kurs redovisning 2
grashoppa ljud

Kursplan - Högskolan Dalarna

Muhammed ville förändra samhället. Muhammed föddes omkring 570 e.Kr. Det är svårt att veta närmare exakt eftersom historiekällorna  som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.


A1 pdf french
bang tidning alice bah kuhnke

Att forma vår framtid: bioteknikens möjligheter och problem

Ni kommer jobba på olika sätt och träna på olika förmågor; Analysera och reflektera kring olika religioner och dess tolkningar och bruk. Analysera hur religioner både påverkar och påverkas av samhället. Reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet. ett annat förhållningssätt till religion(er)?" Skolverket skriver inledningsvis att ”ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskaplig” (Skolverket 2011, s. 137). Ämnet ska behandla religioner och livsåskådningar samt etiska och existentiella frågor Ämnets syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och … kritiskt förhållningssätt till, • Centrala tankegångar i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.