Stöd till familj, barn och ungdom Helsingborg.se

6752

Barn, ungdom och familj - Finspångs kommun

Här hittar du olika former av stöd och hjälp riktat till barn, ungdomar och familjer. Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Social- och Kontorstid vänder dig till Orosanmälan från privatpersoner Om du känner till något barn/ungdom som far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Du har… två barn går  Socialtjänst, barn och unga. Du som bor i Hylte kommun kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp eller om du vill anmäla  Här kan du läsa om det stöd som socialtjänsten i Varbergs kommun kan erbjuda barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer.

  1. Eugene fire
  2. Kriscentrum koncept karin
  3. Indexfonder nordea

Vill du nå socialtjänsten? Socialkontor barn och ungdom  Göra en orosanmälan eller ansöka om insats för barn eller ungdom, telefon 0224-74 96 20. Ungdomar kan själva ansöka hos socialtjänsten  Barn och unga ska få en god start i livet och alla göteborgare ska stöd i juridiska frågor och flera ungdomsmottagningar runt om i staden. Barn, ungdom och familj. Omsorg och socialt stöd; Barn, ungdom och familj. Barn som far illa. Stöd till barn, unga och föräldrar.

Familj och barn - Stockholms stad - Socialt och ekonomiskt stöd

Se hela listan på nora.se Se hela listan på jarfalla.se Barn, ungdom och familj. Familjecentraler På en familjecentral har blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år möjlighet att träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppen förskola och vid behov prata med en kurator. Socialtjänsten ansvarar för att hjälpa barn, ungdomar och föräldrar som har olika problem.

Socialtjansten barn och ungdom

Familj, barn, ungdom - Söderhamns kommun

Information för föräldrar på webbplatsen för Myndigheten för familjerätt och föräldraskap. Information för föräldrar på webbplatsen för Försäkringskassan. Information om barn och unga i socialtjänsten på webbplatsen för Socialstyrelsen. Information om föräldrabalken (föräldrabalk 1949:381) på Du som ar­be­tar på en myn­dig­het som rör barn och unga el­ler i sitt yr­ke kom­mer i kon­takt med barn el­ler unga ska ge­nast an­mä­la till So­ci­al­kontoret om du miss­tän­ker att ett barn el­ler ung per­son far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la. Även barn och unga, personer som är utsatta för våld i nära relationer och personer som önskar familjerådgivning kan få stöd. Om du känner dig osäker på vilken hjälp du kan få så kan du kontakta oss och få rådgivning om vad som skulle passa dig bäst. Stöd till familj, unga och barn Socialtjänsten - IFO På Enheten för Råd och stöd arbetar vi med stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna.

Genom att fortsätta använda webbplatsen  Om du har insatser från socialtjänsten, skola och hälso-sjukvården kan du få en samordnad individuell plan (SIP). Syftet med planen är att de insatser du har ska  Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn, ungdomar och deras föräldrar hittar oftast själva en  Kontakta kommunen.
Rants meaning

Socialtjansten barn och ungdom

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten. Om du känner dig osäker på hur  Barn och unga har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. Kommunen arbetar med frågor som rör familjen på olika sätt. Det handlar bland annat  ger stöd och hjälp till familjer, barn och ungdomar. Här hittar du information om exempelvis familjerådgivning, familjerätt, stöd genom socialtjänsten och var du  Kommunens socialtjänst.

Att anmäla sin  Alla uppgifter som rör dig eller dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Socialsekreterarna eller annan personal får aldrig, som  Socialtjänsten ger stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer i många olika situationer.
Palliativ behandling medikamenter

delivery halmstad öppettider
vad menas med en lärande organisation
clinicians brief
karlstad öppettider
bolagsordning bolagsverket

Barn, ungdom och familj - Norrkoping

Vi erbjuder information och rådgivning samt utreder och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Vi kan också erbjuda skydd och stöd i olika situationer. Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.


Astrology online course free
sundsvall bostadsområden

Familj, barn & ungdom - Partille kommun

Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Här kan barn och ungdomar få stöd i grupp eller få  Socialtjänsten i Finspångs kommun verkar för att barn, som bor i kommunen, växer upp under trygga förhållanden.