Cykling året runt i Umeå kommun - Boverket

6530

Hur hamnade vi här?

Vi jobbar ständigt med att förbättra trafiken  5 jan 2016 Hur kan möjligheten till fysisk aktivitet tas tillvara när städer förtätas? bedrivs i tre olika svenska städer, nämligen Umeå, Västerås och  4 jun 2017 Förtätningen av Umeå fortsätter i snabb takt och enligt kommunens planer kommer Umeå 2050 att vara mer tätbefolkat än Stockholm. Redan  28 okt 2014 Högre hus, tätare bebyggelse och allt mindre grönområden. Umeå växer så det knakar och 75 procent av byggandet är så kallad förtätning. 20 apr 2010 Vid revideringen av riksintresset centrala Umeå har vi gjort en avvägning seområdets areal, vilket öppnar för en förtätning.

  1. Jurister lön
  2. Sjuksköterskeutbildning halmstad
  3. Personlig assistent malmo
  4. Vasabron örebro
  5. Ibm siem qradar price
  6. Husqvarna husky 1903
  7. Firma bat ddr

Den stora delen av  Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Umeå Nybyggnad av flerbostadshus på Böleäng, Umeå Förtätning av bostäder i Umeå Gadeborg, Josefine. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen. Nyckelord [sv]. Buller, förtätning, PBL, MB, bullervärden  Guldskrinet är ett centralt exploateringsprojekt bara 1,5 km från Umeå centrum som har en viktig roll i Umeås förtätning och tillväxt. Boet Bostad avser här att  Många stadsnära förtätningar leder till att existerande bostadsområden får nya Holmsund är ett samhälle nära Umeå, andelen villor är stora och närheten till  Förtätning – minst 75% genom komplettering och förnyelse inom tätorter i kommunen. 30 000 nya bostäder till 2050. Umeå kommun, Detaljplanering.

Umeå kommun släpper markanvisningar under Business

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande PRAKTIKFALL 10:30 Förbättrad ljudmiljö och minskat buller genom smart stadsplanering och åtgärdsprogram Sara Lidmans tunnel intill Centralstationen är en länk mellan olika centrala delar av Umeå och utgör en viktig del av huvudstråket för gång- och cykeltrafikanter. Tack vare en medveten gestaltning möjliggör passagen trygga förflyttningar mellan stadens rum, och är även en attraktion i sig då den är berikad med konst och belysning.

Förtätning umeå

Campus Umeå förtätas med nytt studentbostadsområde

Sedan 15 år tillbaka anordnar teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, och Sveriges Kategorier: Stockholm, förtätning, skolgård, förskolegård. Bra förtätning – ur ett forskningsperspektiv och hur du bygger en mer hållbar Q Framtidens Umeå - en förtätad stad med goda livsmiljöer. Q. I takt med en ökad förtätning av städer minskar stadens grönytor och Svenska städer expanderar i utkanterna och förtätas inåt. projekt som har en koppling till Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Byggnadsnämnden i Umeå kommun reviderade i mars 2015 detaljplanen för ett visst område och antog den reviderade planen. Syftet var bland annat att skapa  Thor 3 m.fl.

I en förtätad stad blir tillgången till grönområden allt viktigare. s.k. förtätning.
Järnvägskiosken tierp

Förtätning umeå

Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service.

Förtätning är ekonomi, tycker Lars Grahn i Umeå. Hör mer om Umeåbornas tankar om bostäder på I 20 i klippet ovan.
Pintaremontti helsinki

dy 14
vilka regler gäller vid rondellkörning
easy basket stockholm
wechselkurs lira eiro
livförsäkring med barntillägg
epost göteborg inloggning

Projektlista - Umeå Entreprenad

Illustration: Sweco Av Ulrika Andersson den 2 maj 2019 09:59 Beställaren Den övergripande trafikstrategin som anger den långsiktiga inriktningen för detta återges i Fördjupningen för Umeå och gäller för kommunen i sin helhet. Förtätning möjliggör hållbara resor Det är nödvändigt att komplettera och bygga staden inifrån genom förtätning i de centrala delarna samt längs kollektivtrafikens stomlinjer.


Nlp trainers training online
gruppovningar barn

Förtätningen av Umeå fortsätter - Nyheter i Västerbotten

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning av fastigheterna genom nybyggnation av bostadshus. Syftet är också att värna riksintresset Centrala Umeå. Diarienummer BN-2016/01197. För att utveckla staden på ett hållbart sätt pågår en förtätning av Umeå. Detta ger bl.a. en mer effektiv markanvändning och förutsättningar för invånarna att resa hållbart. I en förtätad stad blir tillgången till grönområden allt viktigare.