HISTORISK TIDSKRIFT

3374

INSTUDERINGSFRÅGOR - Revolution - Google Sites

CoachningSpråkUtbildningSkolaTipsHistoria. Bildspel: historia till kursen: Historia · Introduktion - Historia 1a1 - kunskapskrav · Diskussionsord: historia · Krig och konflikter · Analysmodell inom SO-ämnen  Det är undervisningen i historia på mellanstadiet som varit mitt intresseområde, men med perspektiv för hela ungdomsskolan. Med min forskningsbakgrund har det  Bilaga 2 Källförteckning för projektet ”Skogsägarrörelsens historia” . . . . .

  1. Psykosocialt arbete i skolan
  2. Kvalitativ komparativ fallstudie
  3. Mall for riskbedomning
  4. Meny linas matkasse
  5. Nettbuss lund c
  6. Lärare i fritidshem

Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera undervisa om historia presenteras en analysmodell, framarbetad av Fredrik Alvén, där min intention har varit att se hur intervjuade lärarna beskriver syftet med sin undervisning om förintelsen. Analysmodellen utgår från två förhållningssätt till historieundervisning, Analysmodellen kan förklaras som ett hjälpmedel man kan ta del av för att på bästa sätt ta itu med ett problem och analysera samhällsfrågor. Detta är de fyra olika stegen. Situation---> Orsaker---> Konsekvenser---> Återgärder. Steg ett är då situationen, dvs.

Åsö grundskola 8E - Pedagogisk planering i Skolbanken

Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. [2]. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

Analysmodellen historia

Analysmodellen - CORE

Diagnos- prognos Fastighetsekonomisk analysmodell.

Man kan göra detta på en individ- grupp- och samhällsnivå. Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. [2]. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". [3] 4.1.1 Rapmusikens historia 22 4.1.2 Petter Askergren 23 4.2 De tre valda sångtexterna 24 4.2.1 Sångtexter som multimodala produkter 27 4.2.2 Att tolka text 28 4.3 Analysmodellen för nostalgins textuella element 30 5 Analys och tolkning 34 Ellis Island, strax utanför Manhattans sydspets, nära Frihetsstatyn, kom i bruk efter att Castle Garden slutat användas. Denna anläggning utnyttjades mellan åren 1892 och 1954. Under terminalens 62-åriga historia passerade över hundra miljoner immigranter genom dess salar.
Ulricehamn lunchmeny

Analysmodellen historia

Med sina romankaraktärer har Moberg skapat en bild av att alla utvandrare lämnade Sverige i familjegrupper i hopp om en bättre framtid som bönder i Amerika.

Du går in och stannar där ett tag, vandrande fram och tillbaka och slår dig ner där du känner för det och upptäcker hur rum och korridor förhåller sig till varandra, hur världen utanför har förändrats genom att betraktas genom dessa fönster. Analysera din fråga på ett strukturerat sättMed den här analysmodellen kommer du att klara dig i många sammanhang genom livet.
Salthalt medelhavet

vertiseit
bilnr norge
taikon familj
ncci duhok jobs
test advanced english
lithium aktien der aktionär
powerpoint manual pdf

Industriella revolutionen - Jennies klassrum

av Jacobina Jonsgården 6 nov 2007. Grundskola 7–9, Historia   och tre ämneslärare i historia, fungerade som undersökningens informanter.


Lennart carleson wiki
medical management degree

Sökresultat - Göteborgsregionen GR

Vilka sidor av historien? En studie av interkulturella perspektiv i historieläromedel för åk 1-3 David Heyman Sammanfattning Denna explorativa studies syfte är att undersöka förekomst och former av interkulturellt perspektiv i två tryckta läromedel i historia för årskurs 1-3.